Benoeming Bernadette Benner als lid raad van bestuur Reumazorg ZWN

Benoeming Bernadette Benner als lid raad van bestuur Reumazorg ZWN

De raad van toezicht benoemt per 1 januari 2022, na positief advies van de cliëntenraad, medische staf en personeelsvertegenwoordiging, mw. Bernadette Benner als lid raad van bestuur van RZWN.

Per 1 januari 2022 bestaat de raad van bestuur RZWN daarmee uit Josien Veris (voorzitter) en Bernadette Benner (lid). De heer Hans van Groenendael zal tot 1 januari 2022 aan blijven als lid raad van bestuur.

De raad van toezicht is verheugd dat opvolging binnen RZWN is gevonden waarbij de keuze voor Bernadette breed gedragen wordt. De raad van toezicht wenst Bernadette veel plezier en wijsheid in het vervullen van deze nieuwe rol.

Achtergrond Bernadette Benner
Bernadette Benner is sinds oktober 2020 werkzaam als reumatoloog bij RZWN in de vestiging Roosendaal. Ze heeft haar studie geneeskunde en specialisatie tot reumatoloog in het Erasmus MC doorlopen.

Portefeuilleverdeling
Binnen de tweehoofdige raad van bestuur RZWN zal grotendeels de huidige portefeuilleverdeling in het nieuwe jaar worden voortgezet: Josien Veris zal zich als voorzitter Raad van Bestuur hoofdzakelijk richten op de all-round bedrijfsvoering en Bernadette Benner zal als lid raad van bestuur (meer) de zorginhoudelijke pijler en ICT voor haar rekening nemen.

10 december, 2021

Tag

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Berichten over hetzelfde onderwerp