Calamiteiten​

Bij het optreden van ernstige incidenten, verplicht de Kwaliteitswet zorginstellingen om calamiteiten aan de inspectie te melden. De definitie van een calamiteit, zoals de inspectie die hanteert: “iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid.”

Calamiteiten Reumazorg ZWN

Bijgewerkt tot 1 december 2022: geen calamiteiten