Meekijkconsult

RZWN heeft korte lijnen met de eerstelijnszorg. In Zeeland en Friesland zijn we meekijkconsulten gestart, een unieke samenwerking waarbij de reumatoloog een adviesfunctie heeft in de huisartsenpraktijk.

Adviesfunctie in huisartsenpraktijk

Reumazorg ZWN organiseert meekijkconsulten in samenwerking met huisartsen in regio Zeeland en Zuid-Oost Friesland. De reumatoloog bezoekt het speciaal ingerichte consult bij de huisartsenpraktijk en geeft uitleg en advies aan de huisarts. Zo kan besloten worden dat de huisarts een patiënt verder behandelt of wordt de patiënt toch doorverwezen en vindt verder onderzoek daar plaats. Op deze manier voorkomt RZWN onnodige verwijzingen door gezamenlijk consult aan te bieden met de huisarts voor reumapatiënten met een indicatie op het grensvlak tussen huisartsenzorg en medisch specialistische zorg. Zo helpt RZWN met de transitie van zorgtaken van tweede- naar eerstelijn.