Over ons

Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN) is een specialistisch reumacentrum met verschillende locaties in Zeeland, West Brabant, Flevoland en Friesland. In de regio Brabant en Zeeland is RZWN de belangrijkste zorgaanbieder op het gebied van reuma.
OVER ONS

Wij leveren op 10 verschillende locaties excellente reumazorg in een kleinschalige en patiëntvriendelijke setting met de patiënt centraal in onze continue verbetercyclus van kwaliteit van zorg. Wij werken aan zorg van topniveau, daarom investeren wij in innovatieve manieren om meerwaarde te creëren voor onze patiënten. Daarbij hanteren we steeds twee principes:

  1. Patiëntenparticipatie, het betrekken van patiënt bij de behandeling
  2. Ketenzorg. Bij ketenzorg bundelen de zorgverleners hun krachten met één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren, oftewel waar mogelijk het zoeken van samenwerking met andere zorgaanbieders die bij de patiënt betrokken zijn.
ONS DOEL

Wij vinden dat reumazorg nog beter kan: reumazorg op maat, volledig rondom de patiënt georganiseerd. Eén overkoepelend centrum waarin alle medisch specialisten, verpleegkundigen en ondersteunend personeel samenwerken in een team dat zich helemaal richt op de behandeling van reuma. Op die manier proberen we de kwaliteit van leven voor onze patiënten en de mensen in hun omgeving positief te beïnvloeden.

JAARVERSLAGEN

Elk jaar brengt RZWN een jaarverslag uit. In dit rapport doen we op hoofdlijnen verslag van het beleid en de activiteiten op het gebied van de zorg en alle zorgondersteunende taken. Hieronder vindt u de jaarverslagen van 2015 t/m 2019.

Kwaliteitsjaarverslag 2019
Jaarverslag Medische Staf 2019

Kwaliteitsjaarverslag 2018
Jaarverslag Medische staf 2018

Kwaliteitsjaarverslag 2017
Jaarverslag Medische staf 2017

Kwaliteitsjaarverslag 2016
Jaarverslag Medische staf 2016

Kwaliteitsjaarverslag 2015
Jaarverslag Medische staf 2015

GEZONDHEIDSZORG EN ONDERSTEUNING

Reumatische aandoeningen zijn vaak chronische aandoeningen. Chronisch ziek zijn is een belasting in het dagelijks leven van elk mens en de mensen in hun omgeving. Reumazorg Zuid West Nederland helpt daarom in het ziekteproces, maar ook in het dagelijks leven. Naast het leveren van gezondheidszorg, biedt het specialistisch reumacentrum ook ondersteuning en dienstverlening waar een patiënt baat bij heeft. Via deze weg proberen we de kwaliteit van leven voor onze patiënten en de mensen in hun omgeving positief te beïnvloeden.

DE VOORDELEN VAN RZWN
 • Vergoeding door alle zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering
 • Korte wachttijden
 • Bloedonderzoek op dezelfde locatie voorafgaand aan het consult (Roosendaal en Goes)
 • Röntgenonderzoek op locatie Roosendaal
 • Goede samenwerking met verwijzers
 • 24-uurs zorg voor spoedgevallen
 • Samenwerking met academische ziekenhuizen
 • Patiëntvriendelijk
 • Gebruik van nieuwste apparatuur en behandel- en onderzoekmethoden
 • Gratis parkeergelegenheid
 • ZKN gecertificeerd
MEERJARENBELEIDSPLAN

RZWN’s meerjarenbeleidsplan 2020-2025 vormt de richting waar de organisatie heen wil gaan. Het is bedoeld om aan te geven waar RZWN vandaan komt, vandaag de dag staat en naartoe wil gaan. Het gaat daarbij om de grote lijnen en niet om de details.

Bekijk het hier: RZWN Meerjarenbeleidsplan 2020-2025

 

Neem gerust contact op

Mocht u vragen hebben of wilt u uitgebreidere informatie, dan horen wij dit graag. Met plezier zijn we u van dienst. U kunt mailen via of bellen naar
Zeeland 085-028 02 80   -   West-Brabant 085-028 02 81   -   Zeeuws-Vlaanderen 085-028 02 82   -   Flevoland 085-028 02 84