Op donderdag 7 juni 2018 zijn alle locaties van Reumazorg gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst. Er is deze dag ook geen mogelijkheid voor bloedafname.

Klachten of suggesties

De medewerkers van Reumazorg Zuid West Nederland doen hun uiterste best om aan u goede zorg te leveren. Ondanks hun inzet kan er iets gebeuren waardoor u niet tevreden bent. Graag horen wij dit terug zodat dit met u kan worden besproken en zo nodig gericht actie kan worden ondernomen. RZWN staat open voor vragen en/of opmerkingen van patiënten en gebruikt deze om de kwaliteit van zorgverlening op een hoog niveau te houden.
HOE DIENT U EEN KLACHT OF SUGGESTIE IN? 

Het is in de meeste gevallen het snelst om uw vraag of klacht rechtstreeks met degene te bespreken met wie u deze ervaring heeft gehad. Tijdens uw bezoek kunt u aangeven waar uw vraag of klacht over gaat en kan er naar een oplossing gezocht worden. Een gesprek kan vaak al voor verheldering zorgen, waarbij u niet allerlei procedures hoeft op te starten. U kunt hierbij altijd familie, een goede vriend of kennis meenemen. Leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing of wilt u direct een klacht indienen dan kan dat bij de klachtenfunctionaris. U kunt de klacht indienen per mail naar  of per post naar RZWN Goes t.a.v. klachtencommissie, Van Hertumweg 17-19, 4462 EV Goes. Hiervoor kunt u het klachtenformulier onderaan de pagina gebruiken.

Bij een binnengekomen klacht streeft de klachtencommissaris er naar om diezelfde dag contact met u op te nemen. Zij zal de klacht aanhoren en waar nodig specificeren. Vervolgens zal ze aanbieden dat ze de klacht met de desbetreffende medewerker bespreekt en dat u hierover een terugkoppeling krijgt. Intern zal uw klacht besproken worden tijdens het teamoverleg, zodat soortgelijke klachten in de toekomst voorkomen zullen worden. Als u na deze handelingen niet tevreden bent zal de klacht worden doorgegeven aan een externe klachtencommissie. Meer informatie over de klachtenprocedure bij RZWN vindt u via onderstaande links:

Neem gerust contact op

Mocht u vragen hebben of wilt u uitgebreidere informatie, dan horen wij dit graag. Met plezier zijn we u van dienst. U kunt mailen via of bellen naar
Zeeland 085-028 02 80   -   West-Brabant 085-028 02 81   -   Zeist 085-028 02 83   -    Zeeuws-Vlaanderen 085-028 02 82