Klachten of suggesties

De medewerkers van Reumazorg Zuid West Nederland doen hun uiterste best om aan u goede zorg te leveren. Ondanks hun inzet kan er iets gebeuren waardoor u niet tevreden bent. Graag horen wij dit terug zodat dit met u kan worden besproken en zo nodig gericht actie kan worden ondernomen. RZWN staat open voor vragen en/of opmerkingen van patiënten en gebruikt deze om de kwaliteit van zorgverlening op een hoog niveau te houden.
HOE DIENT U EEN KLACHT OF SUGGESTIE IN? 

Het is in de meeste gevallen het snelst om uw vraag of klacht rechtstreeks met degene te bespreken met wie u deze ervaring heeft gehad. Tijdens uw bezoek kunt u aangeven waar uw vraag of klacht over gaat en kan er naar een oplossing gezocht worden. Een gesprek kan vaak al voor verheldering zorgen, waarbij u niet allerlei procedures hoeft op te starten. U kunt hierbij altijd familie, een goede vriend of kennis meenemen. Leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing of wilt u direct een klacht indienen dan kan dat bij de klachtenfunctionaris. U kunt de klacht indienen per mail naar  of per post naar RZWN Goes t.a.v. klachtencommissie, Van Hertumweg 17-19, 4462 EV Goes. Hiervoor kunt u het klachtenformulier onderaan de pagina gebruiken.

Bij een binnengekomen klacht streeft de klachtencommissaris er naar om diezelfde dag contact met u op te nemen. Zij zal de klacht aanhoren en waar nodig specificeren. Vervolgens zal ze aanbieden dat ze de klacht met de desbetreffende medewerker bespreekt en dat u hierover een terugkoppeling krijgt. Intern zal uw klacht besproken worden tijdens het teamoverleg, zodat soortgelijke klachten in de toekomst voorkomen zullen worden. Als u na deze handelingen niet tevreden bent zal de klacht worden doorgegeven aan een externe klachtencommissie. Meer informatie over de klachtenprocedure bij RZWN vindt u via onderstaande links:

Neem gerust contact op

Mocht u vragen hebben of wilt u uitgebreidere informatie, dan horen wij dit graag. Met plezier zijn we u van dienst. U kunt mailen via of bellen naar
Zeeland 085-028 02 80   -   West-Brabant 085-028 02 81   -   Zeist 085-028 02 83   -    Zeeuws-Vlaanderen 085-028 02 82