Projecten

Op het vlak van zorgverbetering houdt RZWN zich bezig met innovatie projecten. Hierbij gaat het om informatie die verkregen wordt door bijvoorbeeld het invullen van vragenlijsten zoals de Reumacheck en de DQRA vragenlijst. Naast de standaardinformatie zoals bloedwaarden en röntgenbeelden krijgt de reumatoloog op deze manier aanvullende informatie voor een completer beeld, wat een positieve weerslag heeft op de behandeling.

Enkele projecten:

  • Laaggeletterdheid: aandacht voor begrijpelijk maken van voorlichting door bijvoorbeeld videofilmpjes over diagnose en medicatie. Indien nodig kan RZWN ook het contact met het Taalhuis verzorgen.
  • Kwaliteit van Leven. In de behandeling hebben we ook aandacht voor de kwaliteit van leven. Door middel van vragenlijsten kunnen we deze ook meten en gebruiken we deze in overleg met de patiënt om de behandeling bij te stellen.
  • Maatschappelijk reumaverpleegkundige. Met name de mens naast de ziekte is belangrijk. RZWN wil waar nodig extra ondersteuning bieden bij het omgaan met de ziekte. Van  belang is om te zorgen voor de patiënt als geheel.
  • Ondersteuning in de thuissituatie. RZWN onderzoekt samen met een multidisciplinair team hoe en wanneer ondersteuning in de thuissituatie door aanpassingen, huishoudelijk hulp ed. die via de WMO worden vergoed ingezet kan worden. Hiervoor loopt een project waarbij de WMO organisatie van Walcheren ook betrokken is.

Neem gerust contact op

Mocht u vragen hebben of wilt u uitgebreidere informatie, dan horen wij dit graag. Met plezier zijn we u van dienst. U kunt mailen via of bellen naar
Zeeland 085-028 02 80   -   West-Brabant 085-028 02 81   -   Zeeuws-Vlaanderen 085-028 02 82   -   Flevoland 085-028 02 84