Klachten

De medewerkers van Reumazorg ZWN doen hun uiterste best om aan u goede zorg te leveren. Ondanks hun inzet kan er iets gebeuren waardoor u niet tevreden bent. Graag horen wij dit terug zodat dit met u kan worden besproken en zo nodig gericht actie kan worden ondernomen. RZWN staat open voor vragen en/of opmerkingen van patiënten en gebruikt deze om de kwaliteit van zorgverlening op een hoog niveau te houden.

Vragen of klachten?

RZWN hanteert twee mogelijke routes voor de behandeling van uw vraag of klacht, een interne klachtenbehandeling en een externe klachtenbehandeling. Hieronder leest u meer informatie hierover.

Interne klachtenbehandeling
U kunt in eerste instantie intern bij ons terecht, want onze ervaring is dat het in de meeste gevallen het snelst is om uw vraag of klacht rechtstreeks met degene te bespreken met wie u deze ervaring heeft gehad. Tijdens uw bezoek kunt u aangeven waar uw vraag of klacht over gaat en kan er naar een oplossing gezocht worden. Een gesprek kan vaak al voor verheldering zorgen, waarbij u niet allerlei procedures hoeft op te starten. U kunt hierbij altijd familie, een goede vriend of kennis meenemen.

U kunt uw vraag, klacht of tip neerleggen bij onze Interne Klachtencoördinator. Dit kan via dit Klachtenformulier Intern RZWN. Dit formulier kunt u opsturen per e-mail naar klacht@reumazorgzwn.nl of per post naar:

RZWN
t.a.v. Interne Klachtencoördinator
Van Hertumweg 17-19
4462 EV Goes.

De interne klachtencoördinator is ook telefonisch te bereiken via de telefoonnummer 085 0280 280.

Samen met alle betrokkenen kijken we naar een informele oplossing voor uw vraag of klacht.

Externe klachtenbehandeling via de klachtenfunctionaris
Wilt u toch liever een formele klacht indienen en contact met een klachtenfunctionaris? Dat kan via onze externe klachtenfunctionaris Heron Adviesgroep. U kunt telefonisch contact met onze klachtenfunctionaris opnemen 085 018 8585.

Meer informatie over de klachtenregeling?
Uitgebreidere informatie over de inhoud van de beide klachtenprocedures vindt u in de onderstaande documenten:

Algemeen
1. Informatiebrief klachtenprocedure voor cliënten
2. Stappen klachtenprocedure RZWN

Interne klachtenprocedure
1. Reglement Klachtenregeling RZWN
2. Klachtenformulier Intern RZWN

Naar de geschillencommissie
Indien behandeling van uw klacht niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kunt u uw klacht ook ter beslechting voorleggen aan een onafhankelijke geschilleninstantie. RZWN is via de brancheorganisatie ZKN aangesloten bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. De procedure van geschilbeslechting verloopt volgens het ‘Reglement Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken d.d. 1 juli 2017’. Dit document kunt u hier raadplegen: Reglement Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.

Cliëntenraad
Heeft u andere vragen of suggesties voor de zorg? U kunt hiervoor ook bij de cliëntenraad terecht via het e-mailadres clientenraad@reumazorgzwn.nl. De cliëntenraad van RZWN denkt en praat mee over de zorg. Deze raad is de belangenbehartiger van alle patiënten van RZWN.