De veiligheid van uw gegevens

U kunt uw medische gegevens digitaal bekijken en delen met uw familie/naasten. Alleen u en de mensen die u toestemming geeft kunnen uw gegevens inzien. Hoe we dit veilig houden leest u hier.

wie hebben er toegang tot uw gegevens?

Het beschermen van uw gezondheidsgegevens heeft de hoogste prioriteit. De ICT-leverancier CarePoint, die het PGO aanbiedt, voldoet aan de MedMij afspraken. MedMij zorgt voor veilige uitwisseling van gezondheidsgegevens. Uw gegevens zijn streng beveiligd en altijd versleuteld als u ze uitwisselt. Alleen u en de mensen die u toestemming geeft kunnen uw gegevens inzien. U bepaalt dus altijd zelf met wie uw gegevens worden gedeeld en welke gegevens. U bent hier nooit toe verplicht. Meer informatie over het gebruik van uw PGO en de waarborging binnen de Medmij- afspraken leest u hier.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten ten aanzien van de gegevensverwerkingen die in uw PGO plaatsvinden. Bijvoorbeeld: het recht op rectificatie van onjuiste informatie, het recht op inzicht in de organisaties en landen waar uw gegevens worden opgeslagen of verwerkt, het recht om uw gegevens te laten verwijderen (vergetelheid) en het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen om die mee te nemen naar een andere dienstverlener (dataportabiliteit). Voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met CarePoint via telefoonnummer 0 850 290 122 en de privacyverklaring van CarePoint inzien via patientsknowbest.nl/privacy.html

animatie pgo

Welke partijen zijn er nog meer betrokken bij de pgo?

CarePoint is de ICT-leverancier van het PGO waar Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN) mee werkt. CarePoint verzorgt de koppeling tussen de gegevens van RZWN en uw PGO.

Het PGO systeem is gemaakt door Patients Know Best (PKB). Dit is een non-profit organisatie die er op gericht is patiënten zoveel mogelijk actief te laten deelnemen aan de zorg die zij ontvangen. In Groot-Britannië maken al meer dan 8 miljoen mensen succesvol gebruik van PKB.

Met deze partijen zijn contracten afgesloten om te garanderen dat de gegevens verwerking volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verloopt.

Mogelijkheid tot afmelden

CarePoint is de ICT-leverancier van het PGO waar Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN) mee werkt. CarePoint verzorgt de koppeling tussen de gegevens van RZWN en uw PGO.

Het PGO systeem is gemaakt door Patients Know Best (PKB). Dit is een non-profit organisatie die er op gericht is patiënten zoveel mogelijk actief te laten deelnemen aan de zorg die zij ontvangen. In Groot-Britannië maken al meer dan 8 miljoen mensen succesvol gebruik van PKB.

Met deze partijen zijn contracten afgesloten om te garanderen dat de gegevens verwerking volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verloopt.