Wat betekent het voor u?

Door gebruik te maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving bent u beter op de hoogte van uw eigen medische gegevens. Ook geeft u alle betrokken zorgprofessionals een beter en volledig beeld van uw medische geschiedenis. Dit resulteert in betere zorg voor u.

Samen op weg naar betere zorg

U gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving samen met uw zorgprofessional(s). Iedereen dezelfde informatie is één van grootste voordelen van het PGO. Niet eerder was u als patiënt in staat om deze mate van inzicht, betrokkenheid en controle te krijgen in uw eigen zorgproces.

Eigenaar van uw zorginformatie

U heeft recht op uw eigen informatie. In het PGO kunt u inzien welke medische informatie er over u beschikbaar is. Die kunt u bekijken en delen met uw familie/naaste(n) en/of zorgverlener(s). Lees hier meer over de veiligheid van uw gegevens.

Meer inzicht en controle

U heeft recht op uw eigen informatie. In het PGO kunt u inzien welke medische informatie er over u beschikbaar is. Die kunt u bekijken en delen met uw familie/naaste(n) en/of zorgverlener(s). Lees hier meer over de veiligheid van uw gegevens.

Iedereen dezelfde informatie

In uw PGO kunt u al uw medische gegevens verzamelen van al uw zorgverleners, bijvoorbeeld van uw medisch specialist in het ziekenhuis of uw huisarts.

Veel mensen ervaren dat ze hun medische geschiedenis vaak opnieuw moeten herhalen als ze naar een nieuwe zorgverlener gaan. Of dat ze een arts moeten informeren over het resultaat van een bezoek bij een andere arts. Een persoonlijke gezondheidsomgeving neemt een deel van deze last weg door de informatie op één plek beschikbaar te stellen voor al uw zorgverleners. Zo heeft iedereen dezelfde en actuele gegevens hoeft u niet uw eigen medische geschiedenis te vertellen.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving functioneert als brug tussen al uw zorgverleners. Al uw zorginformatie op één plaats. Meer kennis over u, betekent dat u betere zorg kunt krijgen.

animatie pgo