Aandoeningen

Myositis

Myositis is een ontsteking van de spieren. Deze ontstekingen tasten spiercellen aan. Dat zorgt voor pijn en verlies aan kracht in uw spieren. Bovendien vervangt uw lichaam de aangetaste spiercellen niet. Uw spieren worden dus steeds zwakker.

Myositis kan een gevolg zijn van een auto-immuunziekte, maar ook door infectie of als bijwerking van sommige medicatie. Wanneer het een gevolg is van een auto-immuunziekten kan er sprake zijn van polymyositis of dermatomyositis, welke de meest voorkomende varianten zijn.

Myositis wordt vaak behandeld met prednison in combinatie met andere geneesmiddelen (bij voorbeeld methotrexaat, azathioprine).