Publicaties

Hier vindt u de publicaties van Reumazorg ZWN zoals jaarverslagen, beleidsplannen en nieuwsbrieven.

Jaarverslagen van 2016 t/m 2020

Elk jaar brengt RZWN een jaarverslag uit. In dit rapport doen we op hoofdlijnen verslag van het beleid en de activiteiten op het gebied van de zorg en alle zorg ondersteunende taken.

Strategische koers

RZWN’s meerjarenbeleidsplan 2020-2025 vormt de richting waar de organisatie heen wil gaan. Het is bedoeld om aan te geven waar RZWN vandaan komt, vandaag de dag staat en naartoe wil gaan. Het gaat daarbij om de grote lijnen en niet om de details.

 > RZWN Meerjarenbeleidsplan 2020-2025

Jaarrekening

In de jaarrekening vind je een overzicht van de financiële situatie van RZWN het afgelopen boekjaar.

 > RZWN Jaarrekening 2020