Publicaties

Hier vindt u de publicaties van Reumazorg ZWN zoals jaarverslagen, beleidsplannen en nieuwsbrieven.

Strategische koers

RZWN’s meerjarenbeleidsplan 2020-2025 vormt de richting waar de organisatie heen wil gaan. Het is bedoeld om aan te geven waar RZWN vandaan komt, vandaag de dag staat en naartoe wil gaan. Het gaat daarbij om de grote lijnen en niet om de details.

 > RZWN Meerjarenbeleidsplan 2020-2025

Jaarrekening

In de jaarrekening vind je een overzicht van de financiële situatie van RZWN het afgelopen boekjaar.

 > RZWN Jaarrekening 2022 

Verslag project Reumatheek

Het project is in de periode van maart t/m augustus 2023 uitgerold in samenwerking met apotheek Oostburg en de geneesmiddelencommissie van RZWN. In dit verslag is de onderbouwing van de gemaakte keuzes gedurende projectfases weergegeven.

 > Verslag project Reumatheek