Uw eerste bezoek

Wij informeren u graag over de verwijzing door de huisarts, voorbereiding van het eerste bezoek aan de reumatoloog, het eerste consult en het controlebezoek.

Voor een bezoek aan de reumatoloog heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Wanneer u klachten heeft dient u eerst bij uw huisarts een afspraak te maken. Uw huisarts besluit vervolgens of u wordt doorverwezen naar de reumatoloog. Met een verwijzing van uw huisarts kunt u binnen twee weken bij Reumazorg ZWN terecht op de locaties.

Heeft u beginnende gewrichtsklachten? Ga goed voorbereid naar uw huisarts om uw (reumatische) klachten te bespreken. Maak een overzicht van uw klachten (symptomen) met deze deze screening test die door reumatologen is ontwikkeld.

Introductievragenlijst
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt op een afspraak met de reumatoloog. Denk hierbij aan het van tevoren opschrijven van vragen. U kunt ook nadenken of u iemand mee wilt nemen naar uw afspraak.

Voorafgaand aan uw eerst bezoek, ontvangt u een introductievragenlijst bij de afspraakbevestiging. Hiermee geeft RZWN de mogelijkheid u informatie te laten verstrekken over uw ziektegeschiedenis, medicatie gebruik en achtergrond. Doordat veel gegevens vooraf zijn ingevuld neemt de invultijd tijdens het consult af en kan uw reumatoloog gerichte vragen stellen.

Medicatie overzicht
Het is van belang dat de arts weet welke medicijnen u momenteel gebruikt. Daarom vragen we u een lijstje mee te nemen met de geneesmiddelen die u gebruikt. U kunt een geprint overzicht opvragen bij uw apotheek, maar u mag de lijst ook zelf schrijven of de medicijnverpakkingen meebrengen.

Bloedafname
In sommige gevallen dient u voorafgaand bloed te laten prikken. Als dit het geval is, staat dit in de brief die u thuis ontvangt.

Het eerste bezoek aan de reumatoloog is uitgebreid. De eerste afspraak begint met een gesprek met de reumatoloog. Tijdens het consult vertelt u over uw situatie en klachten. De reumatoloog stelt aanvullende vragen, ook over andere mogelijke klachten. Tevens wordt uw medicatiegebruik besproken. Verder is er aandacht voor ziekten in de familie, uw eerder doorgemaakte ziekte(s) of operatie(s), uw werksituatie en de invloed van de klachten op uw leven.

Lichamelijk onderzoek
U wordt onderzocht door de reumatoloog. De arts kijkt bijvoorbeeld naar uw gewrichten. Daarnaast kan de arts ook op indicatie een algemeen lichamelijk onderzoek verrichten (naar uw hart en longen luisteren). Na het onderzoek zijn eventuele bloeduitslagen binnen en bespreekt de arts met u de bevindingen.

Aanvullend onderzoek
Na het lichamelijk onderzoek is eventueel aanvullend bloedonderzoek nodig en röntgenfoto’s. Het laboratoriumonderzoek kan op sommige RZWN locaties plaatsvinden. In andere gevallen wordt u verwezen naar een ziekenhuis of prikpost in de buurt. Bekijk op deze pagina de bloedpriklocaties bij u in de buurt.

Diagnose
Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, bespreekt de reumatoloog de uitslagen en conclusies met u.

Als er sprake is van een ontstekingsziekte, doet de reumatoloog een behandelvoorstel. Meestal is dit een behandeling met medicijnen. Omdat de meeste reumatische ziektes chronisch zijn en niet helemaal te genezen, blijft u vaak meerdere jaren onder controle bij de reumatoloog. Natuurlijk kunt u bij nieuwe klachten of problemen ook tussen uw controleafspraken door terecht op de polikliniek.