Spreekuren

Er zijn verschillende spreekuren bij Reumazorg ZWN. In dit overzicht staat per spreekuur een omschrijving zodat u weet wat u van het spreekuur kunt verwachten.

Het eerste bezoek aan de reumatoloog is uitgebreid. Er vindt een vraaggesprek plaats en een lichamelijk onderzoek. Hierbij kijken we vaak breder dan alleen naar de gewrichten of spieren waarvan u last heeft. Eventueel aanvullend onderzoek zal plaatsvinden in de vorm van bloed- en/of röntgenonderzoek.

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, bespreekt de reumatoloog de uitslagen en conclusies met u. Als er sprake is van een ontstekingsziekte, doet de reumatoloog een behandelvoorstel. Meestal is dit een behandeling met medicijnen. Omdat de meeste reumatische ziektes chronisch zijn en niet helemaal te genezen, blijft u vaak meerdere jaren onder controle bij de reumatoloog. Natuurlijk kunt u bij nieuwe klachten of problemen ook tussen uw controleafspraken door terecht op de polikliniek.

Als er geen sprake is van een ontstekingsziekte geeft de reumatoloog u uitleg en advies en verwijst hij/zij u weer terug uw huisarts voor verdere begeleiding.

De huisarts krijgt door middel van een brief altijd bericht over de bevindingen en suggesties om u verder te behandelen en te begeleiden.

Tijdens het spreekuur van de reumaverpleegkundige kunt u vragen stellen over de ziekte zelf en de gevolgen van reuma voor u en voor de mensen in uw directe omgeving. De reumaverpleegkundige kan de informatie die u van de reumatoloog heeft ontvangen zo nodig aanvullen en verduidelijken.

Er kunnen allerlei zaken aan de orde komen zoals problemen die u ervaart bij uw dagelijkse activiteiten thuis, op uw werk, bij uw studie of bij de zorg voor uw kinderen. U kunt vragen hebben over het gebruik en toediening van medicijnen, het aanvragen van hulp, voorzieningen of aanpassingen.

Wie een chronische ziekte heeft, krijgt niet alleen met lichamelijke problemen te maken. Het heeft vaak ook psychische en sociale gevolgen. U kunt bij de reumaverpleegkundige uw verhaal kwijt als het gaat om het verwerken van de ziekte en het leren omgaan met de pijn of beperkingen. De verpleegkundige bespreekt met u uw vragen en eventuele problemen en zoekt samen met u naar passende oplossingen. Eventueel verwijst zij u, in overleg met de reumatoloog, naar andere hulpverleners of instanties. Deze oplossingen worden afgestemd op het medisch behandelplan.

Tijdens dit spreekuur wordt u eerst door de reumaverpleegkundige gezien en aansluitend door de reumatoloog. Tijdens deze consulten zal de verpleegkundige met u de voortgang bespreken van uw behandeling. De reumaverpleegkundige meet door middel van enkele controles uw ziekteactiviteit, zodat de reumatoloog u daarna passend kan behandelen.

De physician assistant en de verpleegkundig specialist hebben een zelfstandig spreekuur waarin zij zich richten op voorlichting over reumatische ziekten en behandeling. Ook verrichten zij een aantal medische taken onder eindverantwoordelijkheid van uw reumatoloog. Bij bijzonderheden overlegt de verpleegkundig specialist reumatologie met de reumatoloog, maar hij/zij is zelf verantwoordelijk voor het medisch handelen.

In het Zeeuws Handen en Pols Centrum worden twee keer per maand mensen met handklachten gezamenlijk gezien door de handtherapeuten (ergotherapie en fysiotherapie), een reumatoloog en een plastisch chirurg. Zo kan makkelijk overlegd worden of de beste behandeling met medicatie, braces of spalken of operatief moet plaatsvinden. Indien nodig volgt er nadien nog een consult bij de plastisch chirurg of reumatoloog van Reumazorg ZWN.

Het kan zijn dat uit onderzoek blijkt dat u osteoporose (botontkalking) heeft of een beginnende vorm van botontkalking. Bij Reumazorg ZWN is er op enkele dagdelen per maand een speciaal osteoporosespreekuur. U komt op dit spreekuur (los van de reguliere consulten) bij de osteoporoseverpleegkundige om de uitslagen te bespreken. Er wordt informatie gegeven over de aandoening en u krijgt leefstijladviezen om de botdichtheid zo optimaal mogelijk te houden.

Heeft u vragen en onderwerpen die meer aandacht nodig hebben? De verpleegkundige kan u hiervoor doorsturen naar de sociaal maatschappelijk ondersteuner. Die geeft advies en luistert naar alle problemen die de ziekte met zich meebrengt. Zij helpt ook bij het leren accepteren van het hebben van reuma. Het gesprek met de sociaal maatschappelijk ondersteuner kan, als u dat wilt, ook thuis plaatsvinden.

Recent onderzoek (Plants for Joints studie), uitgevoerd door dr. Walrabenstein en haar team, heeft laten zien dat een leefstijlprogramma gebaseerd op plantaardige voeding, voldoende beweging en aandacht voor stressvermindering een duidelijke verbetering gaf in de ziekteactiviteit van patiënten met reumatoïde artritis.

Mede geïnspireerd door deze studie zijn we een leefstijl- en preventiespreekuur gestart. 

Hoe ziet het spreekuur eruit?
Tijdens dit spreekuur zullen onze reumaverpleegkundigen een aantal vragen stellen en metingen zoals lengte, bloeddruk en gewicht verrichten. Op basis hiervan zal een persoonlijk advies gegeven worden, in samenspraak met de reumatoloog, op het gebied van leefstijl en preventie. Professionele begeleiding door zorgverleners, bekend met reuma en getraind door de onderzoekers van de ‘Plants for Joints’ studie, kan daarna ingezet worden.

Tijdens het leefstijlspreekuur zal naast leefstijladviezen ook aandacht zijn voor preventie van hart- en vaatziekten en beoordelen of er bij u een verhoogd risico is op osteoporose (botontkalking). Osteoporose kan een verhoogd risico op botbreuken geven. Bij mensen met een ontstekingsziekte zoals reumatoïde artritis is er een verhoogd risico op osteoporose. Als er ook andere risicofactoren voor osteoporose aanwezig zijn kan het zinvol zijn om hier verder onderzoek naar te laten doen.

Aanmelden
Momenteel is de leefstijlpoli alleen in Roosendaal beschikbaar. Bent u geïnteresseerd? U kunt dit ofwel aangeven bij het volgende bezoek aan uw reumatoloog of contact opnemen met ons secretariaat om een afspraak te maken (085-0280281).