Vergoeding zorgverzekeraar

De zorg bij Reumazorg ZWN wordt door zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Wilt u dit vragen aan uw verzekeraar? Dan kunt u de AGB-code van RZWN 22227356 doorgeven. Voor nieuwe patiënten is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Jaarlijks worden nieuwe afspraken met zorgverzekeraars gemaakt.

Verzekerde zorg 2024

Reumazorg ZWN maakt elk jaar afspraken met alle zorgverzekeraars over de vergoeding van behandelingen uit de basis- en aanvullende verzekering. Voor 2024 zijn er overeenkomsten met alle verzekeraars.

Welke zorgverzekeraars horen bij elkaar?

  • CZ (waaronder tevens OHRA, Nationale-Nederlanden, CZ Direct, Just. Collectief: PZP vallen)
  • VGZ (waaronder tevens IZA, Univé, UMC, ZEKUR, Bewuzt, IZZ (VGZ voor de zorg), Promovendum, National Academic, Besured. Collectief: United Consumers VGZ vallen)
  • Menzis (waaronder tevens Anderzorg, Hema. Collectief: PMA vallen)
  • DSW (waaronder tevens Stad Holland, INTwente vallen)
  • Zorg & Zekerheid, (waaronder AZVZ valt)
  • ONVZ (waaronder tevens PNOZorg, VVAA, Jaaah vallen)
  • a.s.r. (waaronder tevens Ditzo, De Amersfoortse vallen)
  • Eno (waaronder tevens Salland, Zorgdirect vallen)
  • Caresq (waaronder tevens Aevitae valt)
  • Achmea (waaronder tevens Zilveren Kruis, ZieZo, Pro Life, FBTO, Interpolis, De Friesland Zorgverzekeraar, Aon vallen)

Wettelijk eigen risico

In de Zorgverzekeringswet is het eigen risico voor 2024 vastgesteld op € 385. Dit betekent dat u, afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw basisverzekering, tenminste de eerste € 385 van uw zorgkosten in 2020 zelf dient te betalen. Het kan ook zijn dat u een hoger eigen risico heeft afgesloten, dan is het bedrag dat u moet betalen hoger dan € 385. Dit bedrag is éénmalig, geldt voor alle basisverzekeringen en staat los van de medisch specialist waar u naartoe gaat. Indien de kosten van uw behandeling (of een deel daarvan) de eerste kosten zijn die u in 2020 maakt, zal uw zorgverzekeraar het eigen risico bij u in rekening brengen. De wijze en het moment waarop zorgverzekeringen deze rekening versturen verschilt per verzekeraar. Voor meer informatie over uw eigen risico kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Vragen over zorgkosten

Heeft u vragen over zorgkosten? Bekijk dan de site van NZa met betrekking tot de zorgnota. Hier vindt u meer informatie en antwoorden op diverse vragen over zorgkosten.

Declaraties telefonisch consult

Als de zorg het toelaat, kunnen sommige afspraken met uw behandelaar ook telefonisch of via een videoverbinding worden gehouden. De reumatoloog beoordeelt of het in uw situatie mogelijk is om een consult telefonisch in te plannen. Het telefonisch consult voorkomt daarmee dat u op de polikliniek moet komen als dat niet nodig is.

Een telefonisch consult tussen een zorgverlener en een patiënt vervangt een fysiek polibezoek aan de kliniek.

Sinds 1 januari 2018 zijn de declaratieregels rondom telefonische consulten in de medisch specialistische zorg veranderd. Een telefonisch consult staat gelijk aan een fysiek polibezoek. De prijsafhandeling bij zorgverzekeraars blijft hetzelfde en is gelijk aan het soort consult (fysiek, telefonisch, of video-verbinding).

Het telefonisch consult kan gewoon vergoed worden via uw zorgverzekering.

Een telefonisch consult dat voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal dus ook op uw nota komen te staan en is bij de verzekeraar te declareren. Dat kan, afhankelijk van de overige zorg die u heeft ontvangen, wel gevolgen hebben voor uw eigen risico.

Een telefonisch consult moet voldoen aan dezelfde eisen als een herhaalconsult op de polikliniek, zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur. Dit betekent dat voor consulten op afstand dezelfde kosten berekend worden als voor een consult in de kliniek.

Nee in dat geval niet. Omdat per 1 januari 2018 de belconsulten aan nadrukkelijke voorwaarden moeten voldoen, zal niet elk telefonisch contact een belconsult zijn. Een ‘gewoon’ telefoontje om een afspraak te maken of een informatieverzoek, is niet hetzelfde als een belconsult. Een belconsult kan alleen geregistreerd worden als dit een polikliniekbezoek vervangt.

Tarieven

Het passantentarief geldt indien u niet (binnen Nederland) verzekerd bent. Dit passantentarief is de totaalprijs voor de behandeling. Deze passantentarieven kunnen afwijken van prijzen die voor dezelfde behandelingen overeengekomen zijn met zorgverzekeraars.

Zie onderstaand de passantentarieven voor 2024