Cliëntenraad

De raad van bestuur heeft de algemene leiding over Reumazorg ZWN en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur werkt intensief samen met de medisch staf, dat alle medisch specialisten van RZWN vertegenwoordigt, zowel zij die vrijgevestigd zijn als zij die in loondienst zijn.

Daarnaast draait het in de zorg om de patiënt. Zodoende is dat ook de persoon die vaak het beste kan aangeven hoe de zorg verbeterd kan worden. Reumazorg ZWN heeft daarom een cliëntenraad.  Zij denken en praten mee over de zorg.

De cliëntenraad van Reumazorg ZWN denkt en praat mee over de zorg. Deze raad:

  • heeft wettelijke bevoegdheden in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen;
  • is de belangenbehartiger van alle patiënten van RZWN;
  • adviseert gevraagd en ongevraagd aan de raad van bestuur over alle aangelegenheden die de positie van de patiënten raken;
  • vergadert over beleidsonderwerpen waarbij de patiënt centraal staat. De raad kijkt naar de effecten van de plannen die de organisatie heeft voor de positie van de patiënten.

Publicaties:
In deze folder vindt u meer informatie omtrent de cliëntenraad.
Lees hier het halfjaarverslag cliëntenraad april 2023
Lees hier het halfjaarverslag cliëntenraad juli 2022.

Heeft u vragen of suggesties voor de zorg? Neem dan contact op met de cliëntenraad via het e-mailadres clientenraad@reumazorgzwn.nl.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Heeft u interesse? Of kent u iemand die dit (vrijwilligers)werk aanspreekt? Dan kunt u een bericht sturen naar clientenraad@reumazorgzwn.nl of telefonisch contact opnemen met het directiesecretariaat via 085-0280 280.

Leden van de cliëntenraad zijn:

Ik ben Mary Verbogt- Baijens, moeder van 3 kinderen en oma van 2 kleinkinderen. Heb zelf Reumatische Artritis sinds 12 jaar. Wil mij graag inzetten voor en meedenken en meewerken aan een goed beleid voor elke medemens die een reumatische aandoening heeft. Hiernaast ben ik voorzitter van Reumapatiëntenvereniging Bergen op Zoom e.o
Ik ben Bea Schout en lid van de cliëntenraad Reumazorg
Zuid West Nederland geworden omdat ik het belangrijk vind
dat ook de patiënten gehoord worden, dat er rekening
gehouden wordt met hoe patiënten de zorg ervaren. Bij deze
organisatie wordt echt met onze ervaringen rekening
gehouden en daar doen we het voor.

Ik ben Karel van de Pol, geboren te Goirle, thans woon ik in Hoeven. Ik ben getrouwd, wij hebben twee kinderen en twee kleinkinderen (die overigens allemaal in het buitenland wonen).Voor mijn pensionering heb ik gewerkt bij diverse non-profit organisaties, o.a. gemeenten en onderwijs. Sinds een aantal jaren ben ik, tot mijn volle tevredenheid, in behandeling bij Reumazorg in Roosendaal (aanvankelijk vanwege P.M.R., vervolgens voor Artritis Temporalis). Mede door mijn (administratief-juridische) achtergrond en (ook management-)ervaring in diverse organisaties voel ik me betrokken bij de organisatie van RZWN in zijn geheel. Dus ik wil, ook/juist vanuit het oogpunt als patiënt, graag meedenken over en indien mogelijk een bijdrage leveren aan het functioneren van Reumazorg.

Ik woon in Emmeloord en ik ben nog freelance werkzaam in de landbouwzaden. In 1998 kreeg ik een tekenbeet, met alle gevolgen van dien. Na een paar jaar martelen werd de diagnose R. A. Door goede medische begeleiding kan ik daar goed mee leven. Sinds 2018  is het ziekenhuis in Emmeloord failliet gegaan. Ik ben toen met de reumaverpleegkundige over gegaan naar Reumazorg ZWN.

Beluister hier het interview terug met (oud) cliëntenraad lid Roselieke Cosijn op  Omroep Zeeland, ter gelegenheid van Wereldreumadag.