Bestuursorganen

De raad van bestuur heeft de algemene leiding over Reumazorg ZWN en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur werkt intensief samen met de medisch staf, dat alle medisch specialisten van RZWN vertegenwoordigt, zowel zij die vrijgevestigd zijn als zij die in loondienst zijn.

Daarnaast draait het in de zorg om de patiënt. Zodoende is dat ook de persoon die vaak het beste kan aangeven hoe de zorg verbeterd kan worden. Reumazorg ZWN heeft daarom een cliëntenraad.  Zij denken en praten mee over de zorg.

Reumazorg ZWN heeft een tweehoofdig bestuur:

  • Mevr. J.J. Veris- van Dieren, voorzitter raad van bestuur en reumatoloog. Geaccrediteerd door NVZD.
  • Dhr. H.J. B. Janssen (interim bestuurder). 

Het bestuur is te bereiken via het directiesecretariaat op telefoonnummer 085 0280 280 of per e-mail raadvanbestuur@reumazorgzwn.nl

Lees hier het reglement van de raad van bestuur. 

Toezichthouders van Reumazorg ZWN zijn:

  • Dhr.  A.A.M. (Ton) Ruikes (voorzitter) 
  • Mevr. T. (Tine) van de Werken (aandachtsgebied financiën)
  • Mevr. A.M.M. (Sandra) van Breugel (aandachtsgebied juridisch)

De raad van toezicht is te bereiken via het directiesecretariaat via telefoonnummer 085 0280 280 of per e-mail raadvantoezicht@reumazorgzwn.nl

Lees hier het reglement van de raad van toezicht.