Over ons

Reumazorg ZWN is een specialistisch reumacentrum met locaties in Zeeland, Noord-Brabant, Flevoland en Friesland. Wij leveren mensgerichte reumazorg in een kleinschalige, patiëntvriendelijke setting met korte wachttijden. We organiseren de zorg integraal rondom de patiënt, waar expliciet ook aandacht is voor de psychosociale kant. 

Wij zijn één overkoepelend centrum waarin alle medisch specialisten, verpleegkundigen en ondersteunend personeel samenwerken in een team dat zich helemaal richt op de behandeling van reuma. Op die manier proberen we de kwaliteit van leven voor onze patiënten en de mensen in hun omgeving positief te beïnvloeden.

Missie

De drijfveer van RZWN is: “Wij verbeteren de kwaliteit van leven van reumapatiënten”.

Visie

Wij vinden dat reumazorg nog beter kan. Daarom gaan we voor reumazorg op maat, volledig rondom de patiënt georganiseerd over de muren van de instelling heen. Op deze manier beïnvloeden we op positieve manier de kwaliteit van leven voor onze patiënten en de mensen in hun omgeving. Wij werken samen aan betere zorg. Wij zien huisartsen, paramedici, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals als essentiële samenwerkingspartners. Wij streven telkens naar zinnige en zuinige zorg. Wij werken aan transparantie, zowel financieel als kwalitatief.

De voordelen van RZWN

 • Korte wachttijden (2 weken).
 • Vergoeding door alle zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering.
 • Goede samenwerking met verwijzers.
 • Bloedonderzoek op dezelfde locatie voorafgaand aan het consult (Roosendaal en Goes).
 • Röntgenonderzoek op locatie Roosendaal.
 • 24-uurs zorg voor spoedgevallen.
 • Samenwerking met academische ziekenhuizen.
 • Patiëntvriendelijk.
 • Gebruik van nieuwste apparatuur en behandel- en onderzoekmethoden.
 • Gratis parkeergelegenheid.
 • ZKN gecertificeerd.

Wat we doen

RZWN levert reumatologische zorg in poliklinische setting, met een eigen dagbehandeling in Roosendaal, Goes en Axel. De volledige reumatologische zorg wordt geleverd, zowel de veel voorkomende, als de zeldzamere ziekten.

RZWN levert in een kleinschalige en prettige setting patiëntvriendelijke diensten. Reumatische aandoeningen zijn vaak chronische aandoeningen. Chronisch ziek zijn is een belasting in het dagelijks leven van elk mens en de mensen in hun omgeving. RZWN helpt daarom in het ziekteproces, maar ook in het dagelijks leven. Naast het leveren van gezondheidszorg, bieden wij ook ondersteuning en dienstverlening waar een patiënt baat bij heeft. Via deze weg proberen we de kwaliteit van leven voor onze patiënten en de mensen in hun omgeving positief te beïnvloeden.

Zowel de inrichting van de gebouwen, als de zorgpaden zijn hierop afgestemd. Daarnaast is de organisatie flexibel in het bijsturen van de processen, zodanig dat deze innovatief zijn en patiëntvriendelijk. De hoge kwaliteit wordt ook onderhouden door het deelnemen aan diverse regionale en landelijke wetenschappelijke onderzoeken.

ZKN gecertificeerd

Klinieken met het ZKN-keurmerk (Zelfstandige Klinieken Nederland) voldoen aan kwaliteitsnormen en staan garant voor een optimale behandeling in een vriendelijke en persoonlijke omgeving. Reumazorg ZWN heeft het ZKN-keurmerk.

Voor het leveren van kwalitatief goede reumazorg is overleg met verschillende disciplines van belang. Lees meer over onze samenwerkingen.

Bestuursorganen & Cliëntenraad

Lees hier meer over onze bestuursorganen en cliëntenraad.