Samenwerking

We organiseren de zorg integraal rondom de patiënt, waar expliciet ook aandacht is voor de psychosociale kant. Voor het leveren van kwalitatief goede reumazorg is overleg met verschillende disciplines van belang. RZWN heeft regelmatig overleg met huisartsen, medisch specialisten uit de ziekenhuizen in de regio, medisch-specialisten uit academische ziekenhuizen, paramedische zorg, apothekers, en diagnostische centra.