Wat heeft de cliëntenraad besproken? Lees het halfjaarlijks verslag juli 2022

Wat heeft de cliëntenraad besproken? Lees het halfjaarlijks verslag juli 2022

De cliëntenraad van RZWN praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de patiënten. De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur van gevraagd en ongevraagd advies over alle onderwerpen die voor patiënten van belang zijn. In dit verslag lees je wat we hebben besproken het afgelopen halfjaar.

 Waar heeft de cliëntenraad het over gehad in 2022?

  • Contact met reumatoloog R. Sadloe over  de nieuwe werkwijze Kwaliteit van Leven door o.a. meedenken over de vragenlijst voor de patiënten en het volgen van het hele proces;
  • Blijvende betrokkenheid bij het hele proces rondom het PGO. Adviezen gegeven over gebruiksvriendelijkheid en ervaringen besproken met de ICT-leverancier. Tevens hebben we meegedaan aan een onderzoek van de Patiëntenfederatie, met als doel het PGO te verbeteren;
  • Een groep studenten van de Hogeschool Zeeland geholpen met hun onderzoek naar hulpmiddelen om het dagelijks leven van reumapatiënten makkelijker te maken  (in opdracht van RZWN);
  • Advies gegeven over het geven van (digitale) groepsvoorlichting aan patiënten met een nieuwe diagnose (t.o.v. de huidige individuele voorlichting);
  • Kennisgemaakt met de interne kwaliteitsfunctionarissen en besproken wat we voor elkaar kunnen betekenen. We hebben bijvoorbeeld het nieuwe formulier ‘opmerking over dienstverlening’ bedacht, waar patiënten laagdrempelig opmerkingen kunnen doorgeven over kleinere incidenten, in plaats van een officiële klacht;
  • Nauwkeurig bezien van de patiëntenenquête 2022 en zo nodig vraagstelling aangepast.

Wat staat er verder op de agenda voor het komende jaar?

  • We zijn nog op zoek naar een nieuwe enthousiaste kandidaat uit de regio Flevoland/Friesland. Ook  leden uit andere regio’s zijn uiteraard welkom! We willen zo representatief mogelijk blijven voor de totale achterban van RZWN;
  • In juli zullen we samen een E-health training volgen, speciaal ontwikkeld voor cliëntenraden. We willen tijdens de training aandacht besteden aan hoe patiënten kunnen profiteren van eHealth toepassingen. Daarnaast zullen we ingaan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van eHealth en inzicht krijgen in wat ervaringen en verwachtingen zijn van patiënten bij het gebruik van eHealth;
  • Kennismaking met sociaal maatschappelijk ondersteuning;
  • De innovatieve projecten blijven een aandachtspunt. We denken graag mee.

We hopen jullie zo op de hoogte te hebben gebracht. Tot de volgende update!

27 juni, 2022

Tag

Berichten over hetzelfde onderwerp