IGJ positief over accountgesprek Reumazorg ZWN

IGJ positief over accountgesprek Reumazorg ZWN

RZWN was dit jaar geselecteerd voor een accountgesprek met de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ). In dit gesprek waren onder andere de ontwikkelingen binnen de kliniek en de kwaliteit en veiligheid onderwerp van gesprek. Het doel was tijdens een dialoog na te gaan in hoeverre onze instelling, als een lerende organisatie, risico’s in de zorg reduceert.

De klinieken waar de IGJ een accountgesprek voert zijn hier vooraf over geïnformeerd. Tijdens het bezoek  op de locatie in Goes zijn gesprekken gevoerd met diverse medewerkers, adviesorganen en de raad van bestuur van RZWN. Een dagdeel werd besteed aan een inspectiebezoek op de werkvloer,  en het andere dagdeel aan gesprekken met bovengenoemde medewerkers en functionarissen. De agenda bestond uit de volgende onderwerpen;

  • Governance
  • Organisatie cultuur
  • Kwaliteit en veiligheid (onder andere PREM, melden van incidenten en calamiteiten, audits)
  • Verbeterdoelen
  • Functioneren en IFMS
  • Innovaties
  • Netwerk en samenwerking

De bevindingen zijn  in de vorm van een rapportage aan onze kliniek teruggekoppeld en door de IGJ gepubliceerd. We zijn trots op het positieve verslag.
Het verslag kun je hier lezen.

Het volgende accountgesprek zal volgend jaar opnieuw gepland worden op een andere locatie van RZWN.

 

13 november, 2023

Tag

Berichten over hetzelfde onderwerp