Landelijke primeur voor Reumazorg ZWN na succesvolle gegevensuitwisseling met PGO via MedMij 

Landelijke primeur voor Reumazorg ZWN na succesvolle gegevensuitwisseling met PGO via MedMij 

Reumazorg ZWN wisselt als eerste zelfstandige kliniek in Nederland de Basisgegevensset Zorg uit met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) via het zogeheten MedMij Afsprakenstelsel. Met de inzet van een PGO zet RZWN een grote stap voorwaarts op het gebied van regie voor de patiënt en gezamenlijke besluitvorming. Dit past volledig bij de integrale aanpak van RZWN, dat vanuit elf specialistische reumacentra zorg en ondersteuning aan meer dan 11.000 patiënten biedt.

 Digitale regie dankzij PGO
Een eigen PGO geeft patiënten de mogelijkheid hun gezondheidsgegevens in te zien van verschillende zorgverleners en zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid. Het biedt een compleet dossier, waarin alle zorgverleners, uiteenlopend van ziekenhuizen, behandelcentra, huisarts, paramedici tot apotheken, informatie kunnen delen met de patiënt en elkaar. Dit onderscheid zich van een patiëntenportaal, dat slechts van één zorgaanbieder geleverde informatie bevat.

Het in gebruik nemen van een PGO is voor chronische reumapatiënten een aanwinst. Patiënten hebben overzicht in ziekteverloop, medicatie en alle onderzoeken en behandelingen van verschillende zorgverleners. Tegelijkertijd houdt de patiënt beheer en controle doordat ze zelf in staat is informatie uit te wisselen met de zorgverlener, wat hen kan ondersteu­nen in meer regie te voeren over hun omgang met hun gezondheid.

Effectieve consultvoering
Dankzij meer inzicht in de gezondheidsgegevens voelen patiënten zich ondersteund en verantwoordelijk voor hun gezondheid. Bestuursvoorzitter drs. Josien Veris: “De informatie uit de PGO helpt patiënten bij de voorbereiding op het spreekuur, waardoor zij beter in gezamenlijkheid met onze  artsen tot de best passende behandeling kunnen komen”. Doordat patiënten goed voorbereid en geïnformeerd bij de arts komen, wordt het consult effectiever ingezet en komt er meer tijd vrij voor begeleiding voor de patiënt.

Bewezen kwaliteit
Reumazorg ZWN biedt het PGO van Patients Know Best aan haar patiënten, beschikbaar gesteld door ICT-leverancier CarePoint. Hiervoor maakt zij gebruik van de diensten van haar EPD-leverancier MI Consultancy. Dankzij de faciliterende ondersteuning van InoCare is het PGO succesvol geïntroduceerd. In Nederland is Reumazorg ZWN de eerste afnemer van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van Patients Know Best, maar met miljoenen gebruikers in Engeland heeft Patients Know Best zichzelf al bewezen. Voor Reumazorg ZWN is het PGO dan ook de beste toekomstbestendige oplossing. De patiënt staat centraal, behoudt de regie over zijn eigen leven en leeft zo prettig mogelijk ondanks de reumatische aandoening.

22 april, 2021

Tag

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Berichten over hetzelfde onderwerp