Twee nieuwe leden raad van toezicht RZWN

Twee nieuwe leden raad van toezicht RZWN

Op 1 januari 2024 treden Ton Ruikes en Sandra van Breugel toe tot de raad van toezicht van RZWN. Ton Ruikes is opgeleid als arts en is een ervaren bestuurder en toezichthouder in de zorg. Hij maakte deel uit van raden van bestuur van verschillende ziekenhuizen, onder meer in Bergen op Zoom, en heeft ruime toezichthoudende ervaring in de zorg. Bij RZWN volgt hij Rutger van Soelen op als voorzitter, die de maximale periode van 8 jaar in de raad heeft volgemaakt.

Met de komst van Sandra van Breugel is de vacature na het vertrek van Charlotte Wolfs eerder dit jaar, ingevuld. Zij heeft een juridische achtergrond en was is momenteel voorzitter van diverse gemeentelijke rekenkamers en heeft ruime toezichthoudende ervaring. Zij brengt veel ervaring mee als toezichthouder van instellingen binnen en buiten de zorg, en is bij een aantal (zorg)instellingen voorzitter van de klachtencommissie.

De raad van toezicht van RZWN bestaat met ingang van 1 januari uit Ton Ruikes, Sandra van Breugel en Tine van Werken die eerder dit jaar in de raad werd benoemd.

De raad van bestuur is blij met de komst van deze ervaren toezichthouders en kijkt uit naar de samenwerking in de komende tijd. ‘Juist nu we belangrijke stappen zetten in de professionalisering en verdere ontwikkeling van RZWN als innovatieve zorgverlener voor onze reumapatiënten, is het goed dat de raad van toezicht op sterkte is en te kunnen profiteren van zoveel kennis, kunde en ervaring’, aldus Josien Veris, voorzitter van de raad van bestuur.

Over het vertrek van Rutger van Soelen en Charlotte Swolfs zegt zij: ‘Rutger en Charlotte hebben op een hele betrokken en inspirerende manier hun rol bij de raad van toezicht ingevuld met alle ervaring die zij in huis hebben op het gebied van zorg en leiderschap. Ik wil hen hartelijk bedanken, ook namens de collega’s bij RZWN waar zij zich regelmatig lieten zien, voor hun inzet en steun’.

29 december, 2023

Tag

Berichten over hetzelfde onderwerp