Tweede Kamerlid VVD op bezoek bij RZWN Vlissingen

Tweede Kamerlid VVD op bezoek bij RZWN Vlissingen

Afgelopen maandag 30 oktober heeft Tweede Kamerlid Jacqueline van den Hil samen met AbbVie een bezoek gebracht aan RZWN.

Jacqueline kon een kijkje nemen bij de praktijk en zo in gesprek gaan over de zorg in Nederland en de regio Zeeland. Reumatoloog en bestuurder Josien Veris liet haar het centrum zien en ging samen met AbbVie in gesprek over de huidige ontwikkelingen rondom reuma zorg.

Vanuit RZWN werd het belang van samenwerking in de zorg benadrukt en worden de verschillende projecten genoemd met onder meer de samenwerking met de  Sint Maartenskliniek in Nijmegen voor zeldzame aandoeningen. Van den Hil juicht die samenwerking toe, die leidt tot betere zorg en meer efficiëntie.. Ook in de Tweede Kamer heeft zij zich daarvoor al sterk gemaakt. Ook met AbbVie werkt RZWN al geruime tijd samen om de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld via patiënten participatie, het meten van behandeluitkomsten en het belang van werkbehoud bij chronische ziekte.

Josien benadrukt dat zorg gezien moet worden als een investering in plaats van een kostenpost, op lange termijn verminderd dit namelijk kosten en patiënte leed. Ze bekritiseert de complexiteit van het Integraal Zorg Akkoord (IZA), dat vaak een consultant vereist voor het indienen van projecten, en suggereert dat een focus of behandelresultaten efficiënter zou zijn. Van den Hil steunt dit idee van uitkomstenbekostiging, vooral nu innovatie cruciaal is door personeelstekorten.

 Met de patiënt gaat RZWN opzoek gaan naar het juiste geneesmiddel en de juiste dosering, het uitgangspunt daarbij is een patiëntgebonden advies. De praktijk leert dat men na drie maanden pas kan vaststellen of een geneesmiddel werkt, dit blijkt in 60% van de gevallen zo te zijn. Bij die inzet van geneesmiddelen wordt uitgegaan van het samen met de patiënten beslissen. Josien Veris geeft aan dat dit haaks staat op het preferentiebeleid.

Er is ook over triage gesproken met Jacqueline van den Hil; Vanuit het RZWN wordt opgeroepen om zo mogelijk al eerder een specialist mee te laten kijken. Zo worden door RZWN-meekijkconsulten samen met huisartsen georganiseerd. Door een gezamenlijk consult aan te bieden kunnen onnodige verwijzingen en kosten worden voorkomen.      E-health werkt ondersteunend maar is erg afhankelijk van de patiënt en diens casus.

 In zijn algemeenheid roept Josien op om vanuit de overheid niet te zeer zaken op te leggen: “wanneer zorgverleners ergens de meerwaarde niet van inzien komt het ook niet van de grond”.

31 oktober, 2023

Tag

Berichten over hetzelfde onderwerp