Uniek nieuw spreekuur bij RZWN: Leefstijl Interventie en Preventie Poli (LIPP)

Uniek nieuw spreekuur bij RZWN: Leefstijl Interventie en Preventie Poli (LIPP)

Wist u dat voor de behandeling van reumatoïde artritis niet alleen medicijnen van belang zijn, maar steeds meer bekend wordt dat ook een gezonde leefstijl daar een rol in kan spelen? Daarmee bedoelen we gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, goede nachtrust en zo min mogelijk stress. Recent onderzoek (Plants for Joints studie), uitgevoerd door dr. Walrabenstein en haar team, heeft laten zien dat een leefstijlprogramma gebaseerd op plantaardige voeding, voldoende beweging en aandacht voor stressvermindering een duidelijke verbetering gaf in de ziekteactiviteit van patiënten met reumatoïde artritis.

Mede geïnspireerd door deze studie starten we bij Reumazorg ZWN een leefstijl- en preventiespreekuur.

Hoe ziet het spreekuur eruit?
Tijdens dit spreekuur zullen onze reumaverpleegkundigen een aantal vragen stellen en metingen zoals lengte, bloeddruk en gewicht verrichten. Op basis hiervan zal een persoonlijk advies gegeven worden, in samenspraak met de reumatoloog, op het gebied van leefstijl en preventie. Professionele begeleiding door zorgverleners, bekend met reuma en getraind door de onderzoekers van de ‘Plants for Joints’ studie, kan daarna ingezet worden.

Tijdens het leefstijlspreekuur zal naast leefstijladviezen ook aandacht zijn voor preventie van hart- en vaatziekten en beoordelen of er bij u een verhoogd risico is op osteoporose (botontkalking). Osteoporose kan een verhoogd risico op botbreuken geven. Bij mensen met een ontstekingsziekte zoals reumatoïde artritis is er een verhoogd risico op osteoporose. Als er ook andere risicofactoren voor osteoporose aanwezig zijn kan het zinvol zijn om hier verder onderzoek naar te laten doen.

Samenwerkingspartners
Na het in kaart brengen van factoren die verbeterd kunnen worden zal patiënt daarvoor naar de reeds bestaande zorgkanalen doorverwezen worden. Er is een groot netwerk aan samenwerkingsverbanden opgezet in regio West-Brabant om patiënten door te verwijzen. Denk aan huisartsen(praktijken), diëtiste, fysiotherapeuten en sportlocaties.

Deze samenwerkingspartners zijn ook bekend met reumatische aandoeningen en samen met RZWN medewerkers getraind door de onderzoekers van de ‘Plants for Joints’ studie.

Doel van de leefstijlpoli
Om in kaart te brengen wat de LIPP oplevert zullen diverse domeinen bij start (nul meting) en na 1 jaar met elkaar worden vergeleken. Hierdoor worden zowel harde eindmaten als de ervaren gezondheid door de patiënt in kaart gebracht.

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd? Momenteel is de leefstijlpoli alleen in Roosendaal beschikbaar. Informatie hierover kunt u krijgen tijdens uw bezoek. U kunt dit ofwel aangeven bij het volgende bezoek aan uw reumatoloog of contact opnemen met ons secretariaat om een afspraak te maken (085-0280281).

2 mei, 2023

Tag

Berichten over hetzelfde onderwerp