Op donderdag 7 juni 2018 zijn alle locaties van Reumazorg gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst. Er is deze dag ook geen mogelijkheid voor bloedafname.

Bestuursorganen & Cliëntenraad

Reumazorg Zuid West Nederland is een stichting die wordt bestuurd door een tweeledig Raad van Bestuur. Daarnaast draait het in de zorg om de patiënt. Zodoende is dat ook de persoon die vaak het beste kan aangeven hoe de zorg verbeterd kan worden. Reumazorg Zuid West Nederland heeft daarom een cliëntenraad. Zij denken en praten mee over de zorg.
BESTUURSORGANEN

Reumazorg Zuid West Nederland heeft een tweeledig Raad van Bestuur:

  • Joop Harbers, lid Raad van Bestuur en reumatoloog
  • Josien Veris, lid Raad van Bestuur en reumatoloog

Toezichthouders van Reumazorg Zuid West Nederland zijn:

  • Rutger van Soelen, voorzitter.
  • Tanja Groenendijk-Vos, aandachtsgebied Financiën.
  • Charlotte Swolfs, aandachtsgebied Juridisch
CLIËNTENRAAD

De Cliëntenraad van RZWN denkt en praat mee over de zorg. Deze raad:

  • heeft wettelijke bevoegdheden in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
  • is de belangenbehartiger van alle patiënten van RZWN.
  • adviseert gevraagd en ongevraagd aan de Raad van Bestuur over alle aangelegenheden die de positie van de patiënten raken.
  • vergadert over beleidsonderwerpen waarbij de patiënt centraal staat. De raad kijkt naar de effecten van de plannen die de organisatie heeft voor de positie van de patiënten.
Deelnemers Cliëntenraad

Bert Hornman (voorzitter), Mary Verbogt, Marianne van Os-Hoenselaar, Roselieke Faasse-Cosijn, Bea Schout-Withouck en Gerda de Jong.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Heeft u interesse? Of kent u iemand die dit (vrijwilligers)werk aanspreekt? Dan kunt u een bericht sturen naar  of telefonisch contact opnemen met Laura den Boeft, secretaresse Raad van Bestuur via 085-0280 280. 

Hier vindt u meer informatie omtrent de Cliëntenraad. Ook is de Cliëntenraad op zoek naar vrijwilligers. Heeft u interesse? Lees dan meer over vrijwilligers bij de Cliëntenraad.

Neem gerust contact op

Mocht u vragen hebben of wilt u uitgebreidere informatie, dan horen wij dit graag. Met plezier zijn we u van dienst. U kunt mailen via of bellen naar
Zeeland 085-028 02 80   -   West-Brabant 085-028 02 81   -   Zeist 085-028 02 83   -    Zeeuws-Vlaanderen 085-028 02 82