Medewerkers

KARIN BREEN

BIG nr: –
Functie: Secretariaat

Omschrijving:

Het bestuurssecretariaat biedt ondersteuning op inhoudelijk, secretarieel, organisatorisch en administratief gebied voor de raad van bestuur, medische staf, raad van toezicht en cliëntenraad. Het bestuurssecretariaat is het eerste aanspreekpunt, zowel in- als extern en onderhoudt deze contacten. Daarnaast levert het bestuurssecretariaat een belangrijke bijdrage aan het vlot verlopen van de dagelijkse gang van zaken, planning, interne/externe informatiestromen en het bewaken van processen en actiepunten.

KARIN BREEN