Spreekuren

Er zijn verschillende spreekuren bij Reumazorg Zuid West Nederland. Zo kunt u terecht tijdens het verpleegkundig spreekuur, gecombineerd spreekuur met reumatoloog, osteoporosepoli, spreekuur verpleegkundig specialist, handenspreekuur of een meekijkconsult. Hieronder staat per spreekuur een heldere omschrijving zodat u weet wat u van het spreekuur kunt verwachten.
VERPLEEGKUNDIG SPREEKUUR

Tijdens het spreekuur van de reumaverpleegkundige kunt u vragen stellen over de ziekte zelf en de gevolgen van reuma voor u en voor de mensen in uw directe omgeving. De reumaverpleegkundige kan de informatie die u van de reumatoloog heeft ontvangen zo nodig aanvullen en verduidelijken. Er kunnen allerlei zaken aan de orde komen zoals problemen die u ervaart bij uw dagelijkse activiteiten thuis, op uw werk, bij uw studie of bij de zorg voor uw kinderen. U kunt vragen hebben over het gebruik en toediening van medicijnen, het aanvragen van hulp, voorzieningen of aanpassingen.

Wie een chronische ziekte heeft, krijgt niet alleen met lichamelijke problemen te maken. Het heeft vaak ook psychische en sociale gevolgen. U kunt bij de reumaverpleegkundige uw verhaal kwijt als het gaat om het verwerken van de ziekte en het leren omgaan met de pijn of beperkingen. Zij bespreekt met u uw vragen en eventuele problemen en zoekt samen met u naar passende oplossingen. Eventueel verwijst zij u, in overleg met de reumatoloog, naar andere hulpverleners of instanties. Deze oplossingen worden afgestemd op het medisch behandelplan.

Het blijkt dat niet alleen mensen met reuma, maar ook de mensen in hun naaste omgeving dikwijls behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en ondersteuning. Ook zij zijn van harte welkom bij het gesprek.

GECOMBINEERD SPREEKUUR VAN DE REUMAVERPLEEGKUNDIGE EN DE REUMATOLOOG

U kunt een reumaverpleegkundige treffen op een medisch/verpleegkundig combinatiespreekuur. De reumaverpleegkundige is geschoold om ondersteuning te bieden bij de medische spreekuren van de reumatoloog.

Tijdens deze consulten zal zij met u de voortgang bespreken van het medisch behandelbeleid. Zij bespreekt en noteert uw gezondheidsklachten en uw medicijngebruik. Ook voert zij enkele controles uit zoals een gewrichtsonderzoek of het meten van de bloeddruk. Deze handelingen zijn vastgelegd in protocollen en staan onder supervisie van de reumatologen.

OSTEOPOROSEPOLI

Het kan zijn dat uit onderzoek blijkt dat u osteoporose (botontkalking) heeft of een beginnende vorm van botontkalking. Bij Reumazorg Zuid West Nederland is er op enkele dagdelen per maand een speciaal osteoporosespreekuur. U komt op dit spreekuur (los van de reguliere consulten) bij de osteoporoseverpleegkundige om de uitslagen te bespreken. Er wordt informatie gegeven over de aandoening en u krijgt leefstijladviezen om de botdichtheid zo optimaal mogelijk te houden.

In sommige gevallen is er een fysiotherapeut bij het spreekuur aanwezig, deze houdt zich bezig met het valrisico en geeft bewegingsadviezen. U komt daarna ook altijd bij de specialist. Deze vat de bevindingen samen en schrijft zo nodig medicatie voor. Soms zijn er géén afwijkingen geconstateerd op de foto’s. In dat geval heeft u geen botontkalking en komt u alleen bij de specialist om deze foto’s en de bloeduitslagen te bespreken. U krijgt van de specialist zo nodig aanvullende medische informatie.

Spreekuur met de reumatoloog

Het eerste consult duurt gemiddeld drie kwartier. Aan de hand van de door u opgeschreven of verwoorde klachten zal de reumatoloog algeheel lichamelijk onderzoek verrichten. Eventueel aanvullend onderzoek zal plaatsvinden in de vorm van bloed- en/of röntgenonderzoek.

SPREEKUUR VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

De verpleegkundig specialist heeft een zelfstandig spreekuur waarin zij zich richt op diagnostiek, behandeling en follow-up van met name reumatoïde artritis, spondylartropathieën zoals artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew, arteriïtis temporalis en polymyalgia reumatica (spierreuma), jicht, artrose en osteoporose. Bij bijzonderheden overlegt de verpleegkundig specialist reumatologie met de reumatoloog, maar is zelf verantwoordelijk voor diens handelen.

HANDENSPREEKUUR

In het Zeeuws Handen en Pols Centrum worden twee keer per maand mensen met handklachten gezamenlijk gezien door de handtherapeuten (ergotherapie en fysiotherapie), een reumatoloog en een plastisch chirurg. Zo kan makkelijk overlegd worden of de beste behandeling met medicatie, braces of spalken of operatief moet plaatsvinden. Indien nodig volgt er nadien nog een consult bij de plastisch chirurg of reumatoloog van Reumazorg Zuid West Nederland.

MEEKIJKCONSULT

Wanneer uw huisarts twijfelt of u bijvoorbeeld een gewrichtsontsteking heeft en graag advies wilt van de medisch specialist, kan u naar het Meekijk consult worden verwezen. De reumatoloog bezoekt de huisartsenpraktijk en geeft uitleg en advies aan u en uw huisarts. Zo kan besloten worden dat de huisarts u verder behandelt en verwijzing naar Reumazorg Zuid West Nederland niet direct noodzakelijk is. Of wordt u bij toch door verwezen en vindt verder onderzoek daar plaats.

Neem gerust contact op

Mocht u vragen hebben of wilt u uitgebreidere informatie, dan horen wij dit graag. Met plezier zijn we u van dienst. U kunt mailen via of bellen naar
Zeeland 085-028 02 80   -   West-Brabant 085-028 02 81   -   Zeeuws-Vlaanderen 085-028 02 82   -   Flevoland 085-028 02 84