Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een probleem in de zorg, zeker in Zeeland met een bovengemiddeld percentage laaggeletterden. Patiënten krijgen meer verantwoordelijkheid en we verwachten dat zij in staat zijn weloverwogen keuzes met betrekking tot hun eigen gezondheid te maken. Hiermee gaan we voorbij aan het feit dat grote groepen patiënten helemaal niet in staat zijn om (zorg)informatie te verkrijgen, te lezen en te begrijpen. RZWN is daarom gestart met een traject ter verbetering van de communicatie tussen “laaggeletterde” patiënten en haar reumatologen. Het belangrijkste doel van het traject is laaggeletterde patiënten meer grip te geven op (de gevolgen van) hun ziekte en daarmee hun kansen op verbetering van hun gezondheid en gezondheidsvaardigheden te vergroten. Binnen het specialisme reuma ontstaan vaak langdurige vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Het vermoeden van laaggeletterdheid kan de arts hierdoor bespreekbaar maken en de patiënt aanzetten tot scholing. Dit is een project met een langere looptijd gezien de blijvende actualiteit en de relatief langzame progressie door het stigma op de problematiek. Een deel van de patienten waarbij laaggeletterdheid bekend is, volgt een cursus bij het Taalhuis in de buurt en krijgt ondersteuning bij het lezen en schrijven.

dwa

Tag

Berichten over hetzelfde onderwerp