Berichten RZWN in de pers

Berichten RZWN in de pers

Wij betreuren de recente negatieve en op meerdere punten onjuiste berichtgeving over RZWN in diverse media in de afgelopen weken. Naar aanleiding van vragen van journalisten over de situatie bij RZWN, heeft de raad van bestuur onderstaande reactie met betrokken media gedeeld.

Professionalisering en meer regie

Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN) is 9 jaar geleden opgericht op initiatief van 7 reumatologen en inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk reumatologisch centrum met 16 reumatologen en ondersteunende teams, actief in Brabant, Zeeland, Noordoostpolder en Friesland. Met elkaar werken we dagelijks op onze diverse locaties dichtbij de patiënt aan de kwalitatief beste behandeling en de zorg daaromheen.

RZWN is een stabiele en financieel gezonde organisatie, zoals uit onze jaarrekening blijkt. Om in de toekomst te kunnen blijven investeren en innoveren, maken we een stap in verdere professionalisering en stroomlijning van onze bedrijfsvoering. Dit betekent dat ook wordt gekeken naar onze organisatie en naar de samenwerking met derden die onze bedrijfsprocessen ondersteunen. Het streven is hier als RZWN meer regie in eigen hand te houden en zo ook de zorg betaalbaar te houden.

In dat kader hebben we bijvoorbeeld medio vorig jaar al de stap gemaakt de verstrekking van medicatie/biologicals aan onze patiënten in eigen beheer voort te zetten met de inrichting van de Reumatheek. Hiermee krijgen we een beter inzicht en meer transparantie als het gaat om kosten en prijzen van medicatie. Per 1 juli is de samenwerking met leverancier BioEasy gestopt.

Ook de relatie met het medisch specialistische bedrijf Zeebra Reumatologie BV verandert nadat enkele bestuurders/aandeelhouders vorig jaar als gevolg van onderlinge geschillen hun functie al hadden neergelegd en/of zijn vertrokken. Zeebra zorgt voor de detachering van een aantal reumatologen die bij RZWN hun werk doen. Het is nu aan de aandeelhouders zich te beraden over de toekomst en het nut van deze MSB. Het is de bedoeling dat de betrokken reumatologen positie behouden binnen RZWN en dat dus ook in dit geval de regie meer bij RZWN ligt.

Voor de goede begeleiding van dit proces is de raad van bestuur van RZWN versterkt met de heer Wynand Crommelin, die op interim basis een collegiaal bestuur vormt met mevrouw Josien Veris-van Dieren in haar rol als voorzitter; één van de 7 oprichters van RZWN. Wynand Crommelin is in december met zijn werkzaamheden gestart en inmiddels volop in gesprek met de medewerkers over de ontstane situatie en de impact daarvan op de organisatie.

Onze inzet op professionalisering en meer eigen regie heeft alles te maken met onze ambitie de kwaliteit van de zorgverlening voor onze patiënten in de toekomst goed te kunnen waarborgen en natuurlijk verder uit te bouwen. We hebben gemerkt dat onze initiatieven en stappen ook vragen en soms kritiek oproepen bij voormalige samenwerkingspartners en bestuurders. Sommigen van hen proberen vanuit hun eigen belang druk te zetten op het terugdraaien van genomen besluiten en menen met de verspreiding van onjuiste berichten en informatie onze organisatie in diskrediet te moeten brengen. Wij herkennen ons niet in deze vaak ook nog anonieme berichten die beschadigend zijn voor allen die bij ons werken.

 

10 januari, 2024

Tag

Berichten over hetzelfde onderwerp