Behandelingen

Elke reumatische aandoening is anders en daar hoort ook een op maat gemaakt behandelplan bij. Daarom hebben wij enkele aspecten van onze reuma behandelingen verder toegelicht. Deze vindt u in het uitklapvenster. Zo kunt u zich een helder beeld vormen.

APD infuus

APD is een middel dat ook wel bisfosfonaat wordt genoemd. Dit middel wordt toegediend om de afbraak van het bot te verminderen en de botopbouw te stimuleren. APD wordt toegepast bij osteoporose (botontkalking) en het SAPHO-syndroom.

Azathioprine

Azathioprine is een middel tegen reumatische ontstekingen, een antireumaticum. Het middel is verkrijgbaar onder de naam Imuran®. Azathioprine onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor pijn en zwelling van de gewrichten. Ook dringt het de ochtendstijfheid terug.

Biologicals

Biologicals zijn medicijnen die in het laboratorium met speciale biologische technieken worden gemaakt. Er zijn biologicals die de boodschapperstoffen blokkeren en biologicals die op een andere manier werken. In beide gevallen remt de biological de reumatische ontsteking en beperkt daarmee ook de gewrichtsschade. In combinatie met Methotrexaat werken biologicals vaak beter. Alleen een medisch specialist kan deze biologicals voorschrijven.

Bisfosfonaten

Bisfosfonaten zijn middelen om osteoporose te voorkomen en te behandelen. Het zijn medicijnen die botverlies tegengaan en de botdichtheid verhogen. De medicijnen hechten zich aan botoppervlak en maken de cellen die het bot afbreken minder actief zodat de cellen die botweefsel aanmaken meer kans krijgen. Het vermindert de kans op fracturen (botbreuken) op alle plaatsen maar met name in de wervelkolom en heup. Voor optimale werkzaamheid moeten bisfosfonaten langdurig (meestal gedurende 5 jaar) gebruikt worden.

DMARD’s

Reumaremmers onderdrukken de gewrichtsontstekingen bij een aantal vormen van reuma. Ze worden ook DMARD’s genoemd. Hoe eerder u met reumaremmers begint, hoe minder uw gewrichten beschadigd raken door de ontstekingen. Uw reumatoloog zal daarom in een vroeg stadium van de aandoening DMARD’s (Disease-Modifying Anti Rheumatic Drugs) voorschrijven.

Hydroxychloroquine

Hydroxychloroquine is een middel tegen reuma, een antireumaticum (DMARD). Het is verkrijgbaar onder de naam Plaquenil ®. Het onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor pijn en zwelling van de gewrichten.

Leflunomide

Leflunomide (Arava ®) is een medicijn ter behandeling van reumatoïde artritis. Leflunomide behoort tot de groep van de zogenaamde ziekteremmende anti-reumamiddelen (DMARDS’s). De werking van leflunomide begint direct, maar het kan vier tot zes weken duren voor u iets van de werking merkt. De werkzaamheid kan verder toenemen tot vier maanden na het starten van de behandeling.

Methotrexaat

Methotrexaat (ook wel MTX genoemd) is een middel tegen reuma, een antireumaticum (DMARD). Het onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor ontstekingsverschijnselen zoals pijn en zwelling van de gewrichten. Methotrexaat werkt langzaam. Het kan vier tot acht weken of zelfs langer duren voor het effect merkbaar wordt. Uw specialist adviseert u daarom ook meestal om naast methotrexaat andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.

NSAID’s

Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs (ook wel NSAID’s genoemd) zijn middelen tegen pijn en stijfheid. Het zijn licht ontstekingsremmende middelen, maar hebben echter meestal onvoldoende effect op de afname van chronische kapselzwelling van ontstoken gewrichten zoals voorkomt bij reumatoïde artritis. Bij gebruik van NSAID’s kan verbetering van de pijn- en stijfheidsklachten binnen een week optreden, maar een optimaal effect wordt in het algemeen pas na twee tot vier weken bereikt.

Prednison/Prednisolon

Prednison/Prednisolon is één van de vele namen waaronder de zogeheten corticosteroïden te verkrijgen zijn. Corticosteroïden zijn lichaamseigen hormonen, gemaakt door de bijnierschors. Ze zijn ontdekt in 1930 en later kunstmatig nagemaakt. Prednison is een middel tegen reuma, het vermindert ontstekingsverschijnselen zoals pijn, stijfheid en zwellingen nemen af. Al na 24 uur kan er verbetering van uw klachten optreden. Soms duurt het langer voordat het effect merkbaar is.

Sulfasalazine

Sulfasalazine is een middel tegen reuma, een antireumaticum (DMARD). Het is verkrijgbaar onder de namen: sulfasalazine, salazosulfapyridine en salazopyrine ® (SASP). Het onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor pijn en zwelling van de gewrichten. Sulfasalazine werkt langzaam, het kan vier tot tien weken duren voor het effect merkbaar wordt. Uw specialist adviseert u daarom meestal om naast sulfasalazine, andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken

Tocilizumab

De laatste jaren is er een enorme ontwikkeling geweest in de behandeling van reumatoïde artritis (RA). Nieuwe inzichten in de rol van bepaalde cellen en eiwitten in ons afweersysteem hebben geleid tot de ontwikkeling van een scala aan nieuwe geneesmiddelen. Een van de nieuwere therapieën met een ander aangrijpingspunt is tocilizumab (merknaam RoActemra®). Dit medicament is effectief gebleken in de behandeling van een actiev