Azathioprine

Azathioprine is een middel tegen reumatische ontstekingen, een antireumaticum. Azathioprine onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor pijn en zwelling van de gewrichten. Ook dringt het de ochtendstijfheid terug.

Azathioprine is onmisbaar voor patiënten bij wie andere groepen medicamenten niet of onvoldoende helpen. Azathioprine werkt langzaam. Het kan twaalf weken duren voor het effect merkbaar is. Uw specialist adviseert u daarom ook meestal om naast Azathioprine, andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.

Gebruik

Azathioprine is verkrijgbaar in tabletten van 25 en 50 mg. Het wordt in één of meerdere doseringen per dag ingenomen. De voorgeschreven hoeveelheid is gebaseerd op uw lichaamsgewicht. Slik de tabletten in hun geheel door, bijvoorbeeld tijdens de maaltijd of met water.

Bijwerkingen

Binnen enkele uren of dagen na het starten met Azathioprine kunt u last krijgen van:

  • Misselijkheid, braken, verminderde eetlust, diarree. Om deze verschijnselen zoveel mogelijk te beperken, kunt u de maaltijden het best nuttigen op de tijdstippen dat de klachten minder zijn. Gebruik lichte, smakelijke maaltijden en eet vaker op een dag. Ook het innemen van Azathioprine voor het slapen gaan kan er voor zorgen dat de bijverschijnselen overdag verminderen.
  • Huiduitslag.

Na enkele weken of maanden volgend op het starten met Azathioprine kunt u last krijgen van:

  • Een verhoogde kans op infecties. Dit wordt veroorzaakt door het effect van het medicijn op het beenmerg waar bloedcellen worden gemaakt. Er kan namelijk een storing optreden in de aanmaak van witte bloedcellen.
  • Spontaan blauwe plekken krijgen. Dit is het gevolg van de verminderde aanmaak van bloedplaatjes (bij een wond zorgen deze voor de stolling van het bloed) door het gebruik van Azathioprine.
  • Leverfunctiestoornissen. Deze stoornissen kunnen een gele verkleuring van het oogwit en/of de huid veroorzaken.

Waarschuw altijd de specialist bij het optreden van bovenstaande verschijnselen of bij andere lichamelijke veranderingen tijdens de behandeling. Door regelmatig het bloed te laten onderzoeken, kunnen vroegtijdige tekenen van lever- of beenmergbeschadigingen worden opgespoord. Houdt u daarom goed aan de afspraken voor bloedcontrole.

Alcohol

Wees voorzichtig met alcohol. In combinatie met Azathioprine is de kans op leverfunctiestoornissen verhoogd. Gebruik daarom bij voorkeur niet meer dan één alcoholconsumptie per dag.

Vruchtbaarheid, Zwangerschap En Borstvoeding

Er is tot nu toe weinig bekend over de invloed van Azathioprine op de voortplanting. Overleg daarom altijd met de specialist als u een zwangerschap overweegt. De medicatie kan dan eventueel worden aangepast. Dit geldt ook voor mannen.

Aanvullende Informatie

Indien u naast Azathioprine, urinezuurverlagende middelen gebruikt (bijvoorbeeld bij jicht: Zyloric = allopurinol), moet u uw reumatoloog hiervan op de hoogte stellen. De dosis Azathioprine moet hierop worden aangepast. Behalve bij reumatische aandoeningen wordt Azathioprine ook toegepast bij orgaantransplantaties en kwaadaardige tumoren. Echter meestal in veel hogere doseringen