Prednison/Prednisolon

Prednison/Prednisolon is één van de vele namen waaronder de zogeheten corticosteroïden te verkrijgen zijn. Corticosteroïden zijn lichaamseigen hormonen, gemaakt door de bijnierschors. Ze zijn ontdekt in 1930 en later kunstmatig nagemaakt. Prednison is een middel tegen reuma, het vermindert ontstekingsverschijnselen zoals pijn, stijfheid en zwellingen nemen af. Al na 24 uur kan er verbetering van uw klachten optreden. Soms duurt het langer voordat het effect merkbaar is.

Bij een aantal vormen van reuma wordt prednison beschouwd als het meest geschikte geneesmiddel. Het wordt dan in de beginfase van de behandeling voorgeschreven. Bij andere vormen van reuma wordt prednison pas in een latere fase voorgeschreven. Dit is afhankelijk van het effect van de voorgaande behandeling. Ook de hoeveelheid prednison is afhankelijk van de soort aandoening die u heeft. Er is sprake van een lage dosering bij maximaal 15 mg prednison per dag. Bij sommige, niet reumatologische, aandoeningen moet u een hoge dosis prednison gebruiken, oplopend tot 60-80 mg per dag. Vaak wordt prednison voorgeschreven in combinatie met andere geneesmiddelen tegen reuma.

Gebruik

Prednison wordt toegediend in tabletten van 5 mg. De voorgeschreven dosis moet exact worden gevolgd. Prednison kan op verschillende tijdstippen van de dag worden ingenomen:

 • Eenmaal per dag ‘s morgens;
 • Verdeeld over een aantal keren per dag;
 • Om de andere dag.

De specialist spreekt dit met u af. Neem de tabletten in met water of tijdens de maaltijd. Bij inname op een volle maag duurt het ongeveer twee uur voordat het middel in het bloed is opgenomen.

Bijwerkingen

Het optreden van bijverschijnselen en de ernst van de bijverschijnselen hangt nauw samen met de hoeveelheid prednison die u gebruikt en de periode waarover u het gebruikt. Daarom schrijft de specialist altijd de laagst mogelijke dosis voor en een zo kort mogelijke periode. De volgende verschijnselen zijn opgetreden bij enkele patiënten die prednison gebruikten:

 • Dikker worden van het gezicht en de romp. Dit wordt veroorzaakt door een andere verdeling van het lichaamsvet. Bij verlaging van de dosis of stoppen met prednison verdwijnt dit verschijnsel.
 • Door de prednison houdt het lichaam vocht vast. Hierdoor kunt u één tot twee kilo aankomen. Bovendien bevordert prednison de eetlust.
 • Verminderde weerstand tegen infecties. Witte bloedlichaampjes zorgen voor de afweer van het lichaam. Door prednison wordt de werking van de witte bloedlichaampjes verminderd.
 • Vertraagde wondgenezing.
 • Gladde, dunne huid.
 • Botontkalking (osteoporose) bij langdurig gebruik.
 • Prednison kan geestelijke en emotionele stoornissen veroorzaken, zoals moeilijk inslapen, nervositeit, depressie en prikkelbaarheid. Veel mensen ervaren echter een verbetering van hun stemming. Vaak houdt dit verband met een afname van de klachten.

Neem contact op met de specialist bij de volgende verschijnselen:

 • Ontstekingsverschijnselen zoals koorts, pijn bij het plassen, hoesten of keelpijn. Prednison kan echter koorts, dat normaal een signaal is voor ontsteking, onderdrukken.
 • Maagpijn na het eten (ook als dit weer verdwijnt na inname van voedsel of zuurremmende middelen).
 • Braken van koffiedrabkleurig materiaal of bloed.
 • Zwarte teerachtige ontlasting.
 • Plotseling rugpijn.
 • Verhoging van bloedsuiker.

Bij langer gebruik van prednison kan de reumatoloog een botbeschermendmiddel en indien nodig calcium- en vitamine D suppletie voorschijven. Bespreek ook met uw specialist wat u kunt doen om botontkalking zoveel mogelijk te voorkomen.

Aanvullende informatie

Door het gebruik van prednison gaan de bijnieren zelf minder corticosteroïden maken. Afhankelijk van de dosering en de duur van de behandeling kunnen ze er zelfs helemaal mee stoppen. Uw lichaam wordt daardoor afhankelijk van dit geneesmiddel. Plotseling staken of verminderen van prednison kan de volgende verschijnselen geven:

 • Overmatige moeheid;
 • Misselijkheid, braken;
 • Toename van pijn, zwelling van de gewrichten en stijfheid;
 • Daling van de bloeddruk.

Omdat bij koorts, ziekte of operatieve ingrepen deze verschijnselen ook kunnen optreden, moet u het volgende in acht nemen.

 • Informeer de andere artsen (ook uw tandarts) over uw prednison gebruik.
 • Verander de dosis prednison alleen met toestemming van uw specialist. Deze zal de dosis prednison altijd geleidelijk verminderen volgens een afbouwschema.
 • Er doen veel verhalen de ronde over prednison. Indien het middel echter zorgvuldig onder medisch toezicht wordt toegepast, kan het zeer waardevol zijn bij de behandeling van reuma.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Er is nog weinig bekend over de invloed van Prednison op de voortplanting. Overleg daarom altijd met uw specialist indien u een zwangerschap overweegt. De medicatie kan dan eventueel worden aangepast of vervangen.Indien nodig kan Prednison tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Overleg dit altijd met uw specialist.