Tocilizumab

De laatste jaren is er een enorme ontwikkeling geweest in de behandeling van reumatoïde artritis (RA). Nieuwe inzichten in de rol van bepaalde cellen en eiwitten in ons afweersysteem hebben geleid tot de ontwikkeling van een scala aan nieuwe geneesmiddelen. Een van de nieuwere therapieën met een ander aangrijpingspunt is tocilizumab (merknaam RoActemra®). Dit medicament is effectief gebleken in de behandeling van een actieve reuma, waarbij eerdere behandelingen niet effectief waren.

Effect van tocilizumab

Tocilizumab is een middel dat de werking blokkeert van een specifiek eiwit (interleukine-6), dat betrokken is bij het ontstekingsproces in uw lichaam. Uit onderzoek is gebleken dat dit leidt tot snelle verbetering van de klachten en een beschermend effect heeft op het ontwikkelen van gewrichtsschade. Als na 6 maanden geen duidelijke verbetering is opgetreden, zal de reumatoloog kunnen besluiten dit middel te staken.

Alvorens tocilizumab wordt gebruikt

Alvorens u kunt starten met dit medicijn, wordt door uw reumatoloog bepaald hoe actief uw ziekte is. Tevens wordt er gekeken naar andere infecties zoals tuberculose. Voor aanvang zal er bloed worden afgenomen. Indien noodzakelijk zal een röntgenfoto van de longen worden gemaakt en een Mantoux (huidtest) worden gezet.

Gebruik van andere geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u tocilizumab in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Soms kan er een aanpassing in de dosering nodig zijn. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.

Wijze van toediening

Tocilizumab wordt eens per 4 weken via een infuus gegeven gedurende een uur op de dagbehandeling. Een arts of verpleegkundige zal tijdens en na de toediening controles bij u uitvoeren. Tegenwoordig kan het middel ook 1 keer per week per injectie gegeven worden. Tocilizumab wordt meestal in combinatie met methotrexaat gegeven, maar kan ook zonder methotrexaat worden voorgeschreven.

Mogelijke bijwerkingen

Allergische (infuus) reacties Zoals bij elk ander medicijn dat per infuus wordt gegeven, zijn er bij tocilizumab ook reacties mogelijk tijdens of na het infuus, zoals rillingen, kortademigheid, hoofdpijn, duizeligheid, jeuk en huiduitslag.

Infecties
Omdat tocilizumab uw afweer vermindert, moet u bij hoge koorts of infecties direct contact opnemen met uw behandelend reumatoloog of huisarts. De meest voorkomend infecties zijn bovenste luchtweginfecties met typische verschijnselen als hoesten, verstopte neus of loopneus en keelpijn.

Overige bijwerkingen
Indien er andere klachten optreden, is het advies uw behandelend reumatoloog te informeren, zodat die kan inventariseren in hoeverre dit met de behandeling met tocilizumab te maken kan hebben.

Controles

Bij gebruik van tocilizumab zal regelmatig de ziekteactiviteit op de dagbehandeling worden beoordeeld. Bloedafnames zijn ook nodig voor de controle van eventuele bijwerkingen van andere medicijnen, zoals methotrexaat.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn over gebruik van tocilizumab tijdens de zwangerschap en borstvoeding, wordt het niet geadviseerd deze medicijnen te gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Het is daarom van belang uw reumatoloog tijdig te informeren als u een zwangerschap overweegt of al zwanger bent.

Reizen

Wanneer u van plan bent op reis te gaan, ga dan na of er vaccinaties noodzakelijk zijn. Vaccinaties met een levend of verzwakt virus mogen niet gegeven worden indien u tocilizumab gebruikt. Het jaarlijks griepvaccin kan gewoon toegediend worden.