Bisfosfonaten

Bisfosfonaten zijn middelen om osteoporose te voorkomen en te behandelen. Het zijn medicijnen die botverlies tegengaan en de botdichtheid verhogen. De medicijnen hechten zich aan botoppervlak en maken de cellen die het bot afbreken minder actief zodat de cellen die botweefsel aanmaken meer kans krijgen. Het vermindert de kans op fracturen (botbreuken) op alle plaatsen maar met name in de wervelkolom en heup. Voor optimale werkzaamheid moeten bisfosfonaten langdurig (meestal gedurende 5 jaar) gebruikt worden.

Enkele veel voorkomende middelen zijn:

 • alendroninezuur (Fosamax ®);
 • risedroninezuur (Actonel ®);
 • zoledroninezuur (Aclasta ®, Zometa ®);
 • ibandroninezuur (Bonviva ®);
 • pamidroninezuur (APD).

Gebruik

De voorgeschreven dosering is per soort bisfosfonaat verschillend. Het ene middel moet dagelijks worden ingenomen, het ander een keer in de week. Zoledroninezuur en pamidroninezuur wordt maandelijks per infuus toegediend op de dagbehandeling.

De bisfosfonaten in tabletvorm kunnen dagelijks of een keer per week ingenomen worden. Bij een inname van eenmaal per week, kiest u een vaste dag van de week die u het beste uitkomt. De bisfosfonaat in tabletvorm werkt alleen op de lege maag. Voedsel en drinken belemmeren de opname van de tablet.

 • U neemt na het opstaan een tablet in minimaal een halfuur voordat u eet, drinkt of andere geneesmiddelen inneemt met een vol glas gewoon kraanwater (minimaal 200ml). Gebruik geen mineraalwater, koffie, thee, vruchtensap of melk. Kauw of zuig niet op het tablet.
 • U mag de tablet tot een uur voor het slapen gaan innemen met water, mits u anderhalf tot twee uur tevoren niets anders dan water heeft ingenomen.
 • Blijf na het innemen van de tablet minstens 30 minuten rechtop zitten, staan of lopen. Zo blijft de tablet niet aan de wand van uw slokdarm plakken en voorkomt u irritatie aan de slokdarm.
 • Als u de tabletten op de juiste wijze inneemt, zult u weinig last hebben van bijwerkingen.

Bijwerkingen

Het gebruik van bisfosfonaten kan leiden tot een aantal bijverschijnselen. Meestal verdwijnen deze bijverschijnselen snel na het staken van de medicatie.

 • Hoofdpijn;
 • Buikpijn;
 • Verstopping;
 • Diarree;
 • Zuurbranden;
 • Pijn bij slikken;
 • Misselijkheid;
 • Braken;
 • Irritatie of ontsteking van de slokdarm;
 • Huiduitslag;
 • Bot-, spier- en/of gewrichtspijn.

Waarschuw altijd uw specialist bij het optreden van bovenstaande klachten of bij andere lichamelijke veranderingen tijdens de behandeling.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Gebruik geen bisfosfonaten wanneer u een zwangerschapswens heeft of zwanger bent of denkt te zijn. Ook tijdens het geven van borstvoeding mogen geen bisfosfonaten gebruikt worden.

Aanvullende informatie

Het is belangrijk om met uw behandelend arts te overleggen als een van de volgende zaken op u van toepassing zijn.

Als u:

 • problemen met de nieren heeft.
 • last heeft van allergieën.
 • problemen met slikken of de spijsvertering heeft.
 • een lage concentratie calcium in het bloed heeft.
 • niet tenminste 30 minuten rechtop kunt zitten, staan of lopen.