Samen beslissen

Samen beslissen

Samen beslissen is het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen. Reumazorg ZWN vindt het belangrijk dat samen beslissen steeds vanzelfsprekender wordt. 

Om tot de beste zorg te komen hebben patiënt en zorgverlener elkaar nodig. Want door in een goed gesprek samen te beslissen, kan de patiënt rekenen op de beste zorg die bij hem/haar past, zijn ze meer tevreden over de zorg en houden zij zich beter aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken.

Samen beslissen bij RZWN
Om gezamenlijke besluitvorming naar het hoger niveau te tillen richt RZWN zich op het volgende: enerzijds stelt een RZWN een introductielijst op voor consultvoorbereiding op maat, waarin rekening wordt gehouden met de specifieke wensen en mogelijkheden van de patiënt. Anderzijds onderzoekt RZWN de mate waarin patiënten ervaren dat zij zelf mee beslissen bij hun behandeling en de knelpunten die zij hierbij ervaren. Op basis van de uitkomsten hiervan kijkt RZWN hoe zij de zorg verder kunnen verbeteren. Met de invoering van het Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), het elektronisch raadplegen van gegevens, zorgen onder andere voor een stimulans in gezamenlijke besluitvorming. Patiënten krijgen de gelegenheid om meer inzicht te krijgen in hun gezondheidsgegevens, wat hen kan ondersteunen in meer regie te voeren over hun omgang met hun gezondheid.

Hulpmiddelen om samen te beslissen
Op de website www.begineengoedgesprek.nl vinden patiënten en zorgverleners meer informatie, tips en andere hulpmiddelen over hoe samen te beslissen. Patiënten vinden er tips en hulpmiddelen bij de voorbereiding van een gesprek met een zorgverlener, maar ook handvatten voor tijdens en na het gesprek.

dwa

Tag

Berichten over hetzelfde onderwerp